Helhetslösningar för teknisk förvaltning

Miljö

Vi har ett ständigt pågående arbete med vårt miljöarbete. Vi har revision varje år och har ett godkänt miljödiplom utfärdat av Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy – Växthuset Utveckling AB

Växthuset Utveckling AB är ett allsidigt företag med inriktning mot fastighetsvård, fastighetsteknik och energi samt olika utbildningar inom dessa områden. Företaget har också en mindre verksamhetsdel inom området arbetsrehabilitering.

Vår största påverkan på miljön sker genom utsläpp från fordon och trädgårdsmaskiner, sopor och avfall samt hantering av kemikalier.

Vi vill med utgångspunkt från detta söka lösningar för

  • att förebygga negativ miljöpåverkan och förorening
  • att arbeta med ständiga förbättringar, samt
  • att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan.

Ovan nämnda skall ske i den utsträckning det är rimligt med tanke på tillgänglig teknik och företagets ekonomi.

Målet är att bidra till en god miljö för framtida generationer och att alla anställda ska vara med och bidra till detta. Vårt miljöarbete ska överträffa gällande lagstiftning.