Helhetslösningar för teknisk förvaltning

Vi erbjuder kompetenta och prisvärda tjänster inom områdena fastighetsvård, teknik och energi samt olika utbildningar kopplade till fastighetsteknik.

Behöver du hjälp med fastighetsvård, teknik eller energi?

Kontakta oss

Vård & Skötsel

En välskött gård i ett lägenhetsområde

Fastighetsvård

Inom området fastighetsvård kan vi erbjuda ett flertal olika tjänster som är viktiga för boendemiljön och som uppskattas av de boende.

Vi reparerar i fastigheter, i lägenheter och i allmänna utrymmen. Vi tar ansvar för skötsel av den yttre miljön.

Vi sköter utemiljön såsom gräsklippning, trimning, ogräsrensning. Vi planterar även blommor efter säsong och har hand om skötsel för dessa under säsongen. Vi tillverkar blomlådor och spaljéer m.m. Mer info på sidan om Reparation & Verkstad.

Vi kan allt från växtförslag till att genomföra hela gårdsprojekt och träd- och buskbeskärningar.

Vi projekterar och anlägger hela utemiljöer. På vintern står vi för snöröjning och halkbekämpning. Vi genomför besiktning, montering och reparationer av lekredskap. Läs mer nedan.

En familj i en lekplats vid klätterställningen

Säkerhetsbesiktning av lekplats

Fastighetsägaren har skyldighet att underhålla lekplatser och lekredskap så att risken för olycksfall begränsas. Säkerhetsbesiktning skall genomföras årligen för att säkerställa att lekplatsen är säker och inga olyckor sker.

Växthuset Utveckling erbjuder säkerhetsbesiktning av lekplatser av certifierad besiktningsman.

Besiktning av lekredskap, lekplatser och fallunderlag sker enligt Europanorm (SS-EN 1176/1-7 och SS-EN 1177). Syftet med besiktningen är att säkerställa att ingen olycksrisk föreligger samt att följa den lagstiftning som i övrigt avser lekredskap. Protokoll upprättas i två exemplar.

Besiktningsmannen tar fram åtgärdsförslag av eventuella brister om det finns önskemål om detta. Växthuset Utveckling åtar sig även att åtgärda eventuella brister. Växthuset Utveckling åtar sig om- och nybyggnation av lekplatser även i övrigt.