Helhetslösningar för teknisk förvaltning

Teknik

Inom området Energiteknik erbjuder vi ett stort antal tjänster som gör att fastigheten hålls i god trim:

Fastighetsdrift – vi sköter ventilation, värme, varmvatten och rondering.

VVS - Vi utför VVS arbeten såsom avloppsrensning, läckage, reparationer och service.

Funktionsanalys – vi genomför kontroll av funktioner med klimatskärm, reglerutrustning, dimensionering, driftfall och förbrukning.

Energioptimering – för bästa driftoptimering bistår vi med kontroll av reglerautomation, energiberäkning, injustering av värme och ventilation, vattensparprogram, termofotografering, uppföljning av energistatistik samt energiavtal.

Fastighetsförvaltare - vi har uthyrning av fastighetsförvaltare på hel eller deltid.

Uthyrning av utrustning

Växthuset Utveckling har reservkraftsaggregat (el) och avgasare (avluftare av värmesystem) samt flödesfilter för uthyrning.

Kontakta oss för prisidé. Telefon 08-556 218 30 eller mejla info@vaxthusetutveckling.se