Helhetslösningar för teknisk förvaltning

Vi erbjuder kompetenta och prisvärda tjänster inom områdena fastighetsvård, teknik och energi samt olika utbildningar kopplade till fastighetsteknik.

Behöver du hjälp med fastighetsvård, teknik eller energi?

Kontakta oss

Om oss

Helhetslösningar för teknisk förvaltning

Växthuset Utveckling AB är ett företag som erbjuder kompetenta och prisvärda tjänster inom områdena fastighetsvård, teknik och energi samt olika utbildningar kopplade till fastighetsteknik.

Växthuset Utveckling AB skall genom inarbetade rutiner tillgodose uppdragsgivarens krav på att alla uppdrag sker med hänsyn till uppdragsgivarens krav på kvalitet. Växthuset Utveckling AB:s målsättning är att vid varje uppdrag få uppdragsgivaren nöjd under hela förloppet från offert, beställning, utförande, avslut och fakturering.

Bakgrund

Växthuset Utveckling har sina rötter i Sveriges största kommunala bostadsföretag Svenska Bostäder, där vi har erfarenheter från drygt 10 år som servicegrupp inom företaget. Även inom ramarna för Svenska Bostäder har externa kunder anlitat oss för vår speciella kompetens, både inom fastighetsvård och utbildning.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda kunderna prisvärda och kompetenta fastighetstjänster genom att medarbetarna i Växthuset Utveckling AB tillåts att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar – vi växer med uppgiften.

Under våren 2006 pågick arbetet med att successivt bygga upp den nya verksamheten. Från den 1 oktober 2006 är Växthuset Utveckling AB ett helt fristående företag med ett 40-tal anställda med kontor och lokaler på Kvarntorpsgränd 8 i Hagsätra.